skip to Main Content

PITANJE: Planiramo organizovati nagradnu igru u svrhu promocije i poboljšanja prodaje stanova koje gradimo. Nagradna igra bi se odnosila samo na kupce stanova i to u vidu kupovine tri automobila za tri sretna kupca. Da li se donirana auta u svrhu promocije prodaje novoizgrađenih stanova tretiraju kao dohodak fizičkim licima na koja treba obračunati porez na dohodak po preračunatoj stopi od 11,11% ili se ovaj rashod može tretirati kao trošak promocije i reklame proizvoda bez zračunavanja poreza na dohodak fizičkog lica primaoca poklona? Ukoliko se poklonjena vozila za navedene svrhe ne mogu definisati kao trošak promocije, da li osim obračunatog poreza na dohodak, ovaj rashod treba definisati kao nepriznati rashod i uvrstiti u korekcije po poreznom bilansu kao što se radi sa poklonima fizičkim licima u vrijednosti preko 20,00 KM pojedinačne vrijednosti? Da li postoji obaveza prijavljivanja nagradnih igara državnim institucijama?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top