skip to Main Content

PITANJE: Preduzeće je registrovano za snimanje i izdavanje zvučnih zapisa. Posjeduje ugovor o zastupanju i ugovaranju nastupa za grupu muzičara te ugovor sa stranim (ino) pravnim licem u vezi naplate prihoda od YouTube-a i sličnih platformi u njihovo ime. Ugovorom je definisan postotak naknade koji će preduzeće uprihodovati. Na koji način isplatiti muzičarima njihov dio zarade. Obračunati doprinose za autorske honorare ili na neki drugi način, npr: Uplata 1000,00 KM; Prihodi preduzeća A 150,00 KM; Ostalo za isplatu muzičarima 850,00 KM ?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top