skip to Main Content

UPIT: Da li tržišni inspektor Službe za inspekcijske poslove, Grada … može vršiti poslove inspekcijskog nadzora nad subjektima nadzora nad kojima je potrebno primijeniti Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21) – u daljem tekstu Zakon, ako je članom 75. Zakona propisano da inspekcijske poslove u provedbi zakona i propisa donesenih na osnovu ovoga Zakona vrše nadležne inspekcije, u skladu sa propisima iz oblasti inspekcijskog nadzora?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top