skip to Main Content

PITANJE: U skladu sa članom 8. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21– u daljem tekstu – Zakon), da li se licu koje ima zasnovan radni odnos u inostranstvu može izdati odobrenje za obavljanje obrtničke djelatnosti kao dodatno ili dopunsko zanimanje?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top