skip to Main Content

Obavljanje ostalih zabavnih i rekreacijskih djelatnosti

PITANJE: Obrtnička djelatnost registrovana da se obavlja van poslovnog prostora,  sa sjedištem koje se nalazi na adresi vlasnika, pod šifrom djelatnosti R/93.29- ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti. Naime, navedena djelatnost se na terenu obavljaju u poslovnom prostoru na osnovu sklopljenog…

Promet obrta i srodnih djelatnosti

PITANJE:  U vezi sa primjenom  Pravilnika o popisu obrta BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/22) - u daljem tekstu Pravilnik, u dijelu koji se odnosi na član 5. Pravilnika kojim je definisan promet obrta i srodnih djelatnosti, iako isto…

Proširenje registrovane obrtničke djelatnosti

PITANJE: Može li fizičko lice koje obavlja dopunsku djelatnost (bez zaposlenih radnika) registrovati više različitih obrta za pružanje određenih usluga? Napominjemo da je fizičko lice zaposleno u drugom preduzeću sa punim radnim vremenom.   ODGOVOR: Časopis ZIPS

Registracija obrta bez korištenja poslovnog prostora

PITANJE: Planiramo registrovati obrtničku djelatnosti utvrđenu pod šifrom G/45.20- Održavanje i popravak motornih vozila (pokretna autoelektičarska radionica koja bi podrazumijevala obavljanje djelatnosti na terenu bez poslovnog prostora). Navedena djelatnost se nalazi na popisu Pravilnika o popisu obrta („Službene novine Federacije…

Prestanak obavljanja obrta po sili zakona

PITANJE:  Može li nadležna općinska služba utvrditi prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti sa danom 6. 4. 1992. godine stranci koja je registrovala djelatnost 1976. godine i istu obavljala do 6. 4. 1992. godine (iz uvjerenja FZPIO/MIO može se zaključiti da stranka…

Trajni prestanak obavljanja obrta

PITANJE: Shodno ovlaštenju nad upravnim nadzorom Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21 - u daljem tekstu Zakon) kako se postupa kod donošenja trajnog prestanka obavljanja obrtničke djelatnosti-prevoz tereta u drumskom saobraćaju…

Privremena obustava obavljanja obrta

PITANJE: Kako postupiti po zahtjevu (od12. 6. 2022. godine) za retroaktivnim utvrđivanjem privremene obustave obavljanja obrtničke djelatnosti za period od 24. 4. 2022- 20. 5. 2021. godine, ako je članom 35. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH…

Uslovi za obavljanje obrta u pogledu stručne spreme

PITANJE: Molimo za pojašnjenje odredbe člana 86.  novoga Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21) koja propisuje da se do donošenja  podzakonskih akata proisteklih na osnovu istog, primjenjuju podzakonski propisi doneseni na osnovu ranije važećeg…

Back To Top