skip to Main Content

PITANJE: Datum izdavanja mjenice, od kojeg teče rok dospjelosti, se vidi ili iz osnovnog ugovora ili iz mjenične izjave. Da li upis novog datuma na licu mjenice od strane držaoca mjenice može utjecati na drugačije računanje dospjelosti od dana izdavanja tj. koji datum izdavanja je po pitanju računanja zastare relevantan?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top