skip to Main Content

PITANJE: Ako su prijedlozi za izvršenje podneseni na osnovu vjerodostojne isprave, mjenice bez protesta, tokom 2010. i 2011. godine, a sud tek u 2017. godini donese odluku kojom se odbija prijedlog za izvršenje jer mjenica nije podobna isprava u skladu sa tumačenjem Vrhovnog suda FBiH od 8. 10. 2015., kako da tražilac izvršenja ostvari potraživanje protiv dužnika (korisnika kredita) kada je njegovo potraživanje zastarilo i po ugovoru o kreditu i po mjenici?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top