skip to Main Content

PITANJE: Koji je rok zastarjelosti bjanko mjenice (u FBiH), na kojoj nije upisan niti jedan element bitan za mjenicu, već samo postoji potpis trasanta (izdavatelja mjenice) i per avala? Od ostalih dokumenata koje vežemo za mjenicu imamo mjenično ovlaštenje koje ima upisan određeni datum ili ugovor o kupoprodaji u kojim odredbama stoji da je izdana bjanko mjenica?

Primjer: U ugovoru o kupoprodaji navedena je iduća odredba o mjenicama:

Članak 7.

U svrhu osiguranja sredstava iz članka 3. Ugovora, Kupac daje Prodavatelju dvije bjanko mjenice, od kojih je jedna osobna mjenica vlasnika SERIJA 8748092, a jedna društva Kupca SERIJA 8748093, te mjeničnu izjavu kojom Kupac kao mjenični dužnik bezuvjetno i neopozivo ovlašćuje Prodavatelja kao mjeničnog vjerovnika da primljenu bjanko mjenicu može koristiti za naplatu svog dospjelog potraživanja iz članka 3. Ugovora, kao i da može u primljenu bjanko mjenicu upisati iznos dospjelog potraživanja na dan popunjavanja, upisati sve druge nedostajuće sastojke, te je podnijeti na isplatu, odnosno da bjanko mjenicom može provesti sve druge propisane radnje radi naplate mjeničnog potraživanja. Ako mjenica ne bude stavljena u promet, Prodavatelj je dužan vratiti Kupcu iste u roku od 30 dana od isteka ovog Ugovora.

Spomenuta mjenična izjava je izdana istog dana kada je sklopljen ugovor. Kada nastupa zastara mjenice?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top