skip to Main Content

PITANJE: Općina je provela proceduru javne nabave za proširenje dionice puta sa izgradnjom potpornog zida prema JU Dom zdravlja. Nakon provedene procedure i izbora najpovoljnijeg ponuditelja sa istim je zaključen ugovor, radovi su izvršeni, a račun za izvršene radove je ispostavljen u iznosu 13.050,00 KM. Račun će biti plaćen iz sredstava od viših razina vlasti nakon uplate na depozitni račun Općine.

Međutim, poduzeće sa kojim je potpisan ugovor i koje je ispostavilo račun traži od Općine da potpišemo Ugovor o asignaciji (upućivanju) na osnovu kojeg bismo onda sredstva uplatili na račun druge firme kojoj oni duguju određena sredstva.

Da li je to moguće i ako jeste je li ovo ispravan način?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Back To Top