skip to Main Content

PITANJE: Po članu 16. Zakona o finansijskom poslovanju (”Službene novine FBiH“, broj 48/16), u kojem stoji: ”Ako se u poslovnim transakcijama između poduzetnika, kao i između poduzetnika i subjekta javnog prava u kojima je poduzetnik dužnik novčane obaveze i između poduzetnika i subjekta javnog prava u kojima je subjekt javnog prava dužnik novčane obaveze, ugovori otplata na rate, odredbe o pravnim posljedicama iz člana 13. i 14. ovog zakona primjenjuju se na svaku ratu zasebno”.

Uzimajući u obzir navedeno, na koji period se može ugovoriti otplata na rate, da li bi to morao biti period do 60 ili 90 dana, ili bi se mogao ugovoriti period od 6 ili 12 mjeseci?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top