skip to Main Content

PITANJE: Struktura vlasništva u firmi u Sarajevu je 49% u vlasništvu našeg klijenta nerezidenta Bosne i Hercegovine i 51% u vlasništvu bh.  partnera. Bh. partner je zatražio od klijenta ugovor o poslovnoj saradnji pozivajući se da je takav ugovor obavezan po bh. propisima. Da li je sa stanovišta propisa neophodan interkompanijski ugovor između klijenta i bh. firme u kojoj imaju vlasništvo od 49%, ali ne i između klijenta i bh. partnera ili se i oni sa stanovišta bosanskih propisa smatraju povezanim licima pa je postojanje ugovora o saradnji obavezujuće? Bh. firma u kojoj klijent ima 49% učešća ima neizmirena potraživanja od klijenta. Da li postoji zakonska mogućnost da se obaveze za dividendu za koju bi donijeli odluku o raspodjeli izmire prebijanjem navedenih potraživanja? Ako postoji, koji su uslovi i koraci da se to sprovede?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top