skip to Main Content

Odjel za zaštitu okoliša Grada Beča (MA22) pokrenuo je inicijativu za sticanje „Dozvole za energiju“ (energie-führerschein) za mlade, odnosno cetrifikata koji potvrđujeda vladaju praktičnim znanjem za uštedu energije u svakodnevnici. Ovaj certifikat je dodatna kvalifikacija kojom se mladi kroz interaktivni rad u grupi, praktične primjere i matematičke zadatke osposobljavaju na uštedu energije i samostalnu kontrolu potrošnje. Ova dokvalifikacija je dopuna „Ekološkom biznis planu“ Grada Beča kroz koji se firme podstiču za uvođenje ekoloških mjera. Stoga su firme pozvane da prijave svoje mlade saradnike na ovu obuku. Mladi se uče jednostavnim mjerama štednje. Kancelarija sa deset kompjutera samo izbjegavanjem stand-by modusa kod kompjutera i štampača može uštedjeti 400 eura godišnje.

Zajedno sa Odjelom za energetsko planiranje (MA20) pokrenuta je i aplikacija „Spasi svoje ostrvo“ (Rette Deine Insel) koja na zabavan način podučava o štednji energije. Aplikacija počinje na prljavom ostrvu, a tačnim odgovorima na 200 pitanja ostrvo postaje čišće i ljepše.

(Izvor: EUROCOMM-PR Sarajevo)

Back To Top