skip to Main Content

TE BANOVICI 2

 

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje TE Banovići Bloka 1-350 MW, koju je pripremio RMU „Banovići“ d.d. Banovići.

Dala je saglasnost na prijedlog teksta Pisma podrške koje, uime Vijeća ministara BiH, treba uputiti Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) i China Export&Credit Insurance Corporation – SINOSURE.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo, da uime Vlade Federacije, pripremi Pismo namjere, u kojem će nedvojbeno istaći namjeru Vlade za izdavanje garancije na ukupan iznos zaduženja za Projekat izgradnje Termoelektrane Banovići, blok 1 – 350 MW, kada za to budu stečeni svi neophodni uslovi, te ga uputi Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), China Export & Credit Insurance Corporation – SINOSURE i drugim finansijskim institucijama s kojima RMU “Banovići” uđe u razgovore s ciljem zatvaranja konstrukcije finansiranja.

Federalni premijer će, uime Vlade Federacije, Vijeću ministara BiH proslijedit Pismo podrške koje, uime Vijeća ministara BiH, treba uputiti Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) i China Export & Credit Insurance Corporation – SINOSURE.

 

Back To Top