skip to Main Content

Fabrika Duhana Sarajevo

 

Vlada FBiH usvojila je  izvještaj Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Vlada FBiH, a koji se odnosi na Fabriku duhana Sarajevo d.d. Sarajevo.

U izvještaju je navedeno da nisu stečeni uvjeti za sastavljanje liste sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, jer su se na javni oglas za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora FDS-a prijavila samo dva kandidata.

Back To Top