skip to Main Content

 

Vlada Federacije BiH dala je Nadzornom odboru BH­Gasa d.o.o. Sarajevo prethodne saglasnosti za donošenje Odluke o razrješenju Mirze Sendijarevića dužnosti direktora ovog privrednog društva, zbog gubitka povjerenja vlasnika udjela, kao i za imenovanje Jasmina Salkića za vršioca dužnosti direktora na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.

Danas su imenovani punomoćnici koji će Vladu FBiH zastupati na skupštinama privrednih društava. Riječ je o Jakobu Mušinbegoviću (UNIS Genex d.d. Goražde), Ameli Mikulić (Konfekcija Borac d.d. Travnik), Adnanu Frljaku (Aluminij d.d. Mostar) i Pavi Bobanu (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo).

Back To Top