skip to Main Content

 

U prostorijama Agencije za bankarstvo F BiH u Sarajevu, održana je Međunarodna konferencija pod nazivom „Supervizija upravljanja operativnim i rizicima informacionog sistema“. Agencija za bankarstvo FBiH konferenciju je održala u saradnji sa Agencijom za bankarstvo RS i Holandskom Centralnom Bankom. Međunarodnoj konferenciji su prisustvovali učesnici koji dolaze iz sljedećih 10 zemalja Evrope: Holandija, Austrija, Turska, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Gruzija, Moldavija, Albanija, Kosovo i Bosna i Hercegovina.

Konferencija IT supervizora je tradicionalna konferencija koja se održava dugi niz godina, a ove godine po prvi put su domaćini bili Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za bankarstvo RS. Konferencija se fokusirala na nadolazeće rizike informacione tehnologije koji se odnose na cyber crime i cloud computing, a koji predstavljaju nove tehnološke razvoje i izazove za supervizore. Također, konferencija je bila prilika da se učesnici upoznaju sa prijedlogom novih evropskih regulativa koje se odnose na međunarodnu saradnju između EBA, ECB i regulatornih organa Evrope. Predavači su bili priznati supervizori informacionih sistema, koji imaju dugogodišnje iskustvo u obavljanju kontrola u bankama i finansijskim institucijama u Evropi.

Konferencija je između ostalog doprinijela i boljoj saradnji, te razmjeni praktičnih iskustava IT supervizora iz regiona i šire.

Back To Top