skip to Main Content
Bankarski Sektor U 2015. Godini

Bankarski sektor u 2015. godini

  Federalna vlada  je prihvatila i Parlamentu FBiH uputila izvješće o radu Agencije za bankarstvo FBiH za, sa informacijama o bankarskom i mikrokreditnom sistemu, te sektoru lizinga, kao i o radu samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem FBiH za 2015.…

Back To Top