skip to Main Content

– dodjela priznanja i panel diskusija 22. 9. 2016. –

https://www.youtube.com/watch?v=JSy_jP1TJ3A

 

Poslovne novine br.1273

-Panel diskusija “100 najvećih u BiH na putu ka Europskoj uniji”

-Press konferencija 11.05.2016-

-Panelisti-

-Partneri i sponzori-

Privredna štampa d.o.o. i Poslovne novine, 22. septembra 2016. godine, organizovale su izbor 100 najvećih kompanija u BiH u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH, koja je već drugu godinu zaredom suorganizator ovog događaja.

Dodjeli priznanja kompanijama koje su u 2015. godini ostvarile najbolje rezultate poslovanja prethodila je panel diskusija o temi: „100 najvećih u BiH na putu ka Europskoj uniji“. Panelisti su bili:

Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;

doc. dr. sc. Bruno Bojić, predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH;

Branimir Muidža, direktor Tvornice cementa Kakanj, Country Manager HeidelbergCement Group u BiH i dugogodišnji predstavnik Vijeća stranih investitora u BiH

Ljiljana Kunosić, izvršna direktorica Bingo d.o.o. Tuzla

Ševal Suljkanović, izvršni direktor za ekonomska pitanja iz Bimala

Nakon panela uslijedilo je uručenje priznanja najboljima sa rang-listi velikih, srednjih i malih kompanija rangiranih po ukupnom prihodu, izvozu, neto dobiti i investicijama – odnosno neto odlivu gotovine od aktivnosti ulaganja u 2015. Rang-liste su, kao i ranijih godina, objavljene u specijalnom izdanju Poslovnih novina „100 najvećih u BiH”.

Na rang-listama našle su se kompanije koje su predale završne račune Finansijsko-informatičkoj agencija (FIA) u FBiH i Agenciji za posredničke, informacijske i finansijske usluge u RS (APIF). Podaci su obrađeni u saradnji sa LRC d.o.o. iz Sarajeva, za sva pravna lica iz FBiH i RS.

Rangiranje je rađeno na bazi kategorizacije malih, srednjih i velikih preduzeća definiranih Zakonom o računovodstvu i reviziji za koje su ključni kriteriji bili visina prihoda, prosječna vrijednost imovine i prosječan broj uposlenika. Za kategorizaciju po veličini, kompanije su morale zadovoljiti najmanje dva od tri navedena uvjeta.

Više o rangiranju i ekonomskim trendovima rekla je Alena Ahmetspahić – Fočo, urednica Poslovnih novina i specijalnog izdanja „100 najvećih u BiH“:

„Ukupni prihodi 100 najvećih kompanija u BiH u prošloj godini iznosili su 19,9 milijardi KM, što je manje nego u 2014. godini za 2,45%, kada su iznosili 20,4 milijarde KM. Iako su ukupni prihodi pali, ove firme bilježe rastući trend ostvarene netto dobiti. Tako su u 2015. inkasirale 1,155 milijardi KM dobiti, ili 7,74% više u odnosu na godinu ranije, kada je to bilo 1,072 milijarde KM.

Kao i proteklih godina, najveću netto dobit ostvarila su javna preduzeća. To su dva telekoma koja su lani ostvarila ukupno 161,7 miliona KM netto dobiti, ili 12,59% manje u odnosu na 2014., kada je ovaj iznosi bio nešto veći, odnosno 185 miliona KM.

Na rang-listi po netto dobit odmah iza javnih slijede kompanije u privatnom vlasništvu: Bingo, ASA Auto i Prevent BH, koje su ukupno ostvarile 152,7 miliona KM dobiti.

Ukupni izvoz 100 najvećih kompanija u BiH također je zabilježio rastući trend u 2015. godini od 9,52% i iznosio je 4,6 milijardi KM, dok je u 2014. bio nešto manji, tačnije 4,2 milijarde KM.

Dok velike kompanije bilježe smanjen ukupni prihod, 100 vodećih srednjih kompanija u 2015. godini ostvarilo je veći ukupni prihod nego godinu ranije od 3,15%, tačnije 759,6 miliona KM, dok su u 2014. imali ukupno 736,4 miliona KM prihoda.

Ukupna ostvarena netto dobit srednjih kompanija je 19,38% i iznosi 131,2 miliona KM, dok je u 2014. iznosila 109,9 miliona KM.

Ukupan izvoz srednjih 100 kompanija u 2015. je 461,4 miliona KM, što je više za 12,31% nego godinu ranije kada je iznosio 410,8 miliona KM.

Manje važni nisu ni poslovni rezultati rangiranih 100 malih kompanija. Zbir njihovog ukupnog prihoda u prošloj godini iznosio je 381,3 miliona KM, što je u poređenju sa 2014. godinom, kada je bio 341,2 miliona KM, 11,75% više. Ukupno su izvezle 183,6 miliona KM, ili 15,90% više nego u 2014. godini kada je ovaj zbir iznosio 158,4 miliona KM. Netto dobit je također povećana za 14,06% i iznosi 73,8 miliona KM u 2015. za razliku od godinu prije kada je iznosila 64,7 miliona KM.

Prema neto odlivu gotovine od aktivnosti ulaganja u 2015. godini 100 najvećih ukupno bilježi oko 1,8 milijardi KM.

Prvi put ove godine objavili smo i analizu pokazatelja poslovanja kompanija u regiji u 2015. godini, kao i rangiranih TOP 10 kompanija po ukupnom prihodu u zemljama regiona. Prva mjesta na ovim ljestvicama u svim zemljama zauzimaju kompanije iz oblasti energetike.

U ovom specijalnom izdanju je i analiza poslovanja vodećih industrijskih grana u BiH za posljednje tri godine, u kojoj donosimo rang-liste po 20 najuspješnijih kompanija u analiziranim djelatnostima. Analiza obuhvata opće podatke o industrijskim granama, konsolidovane industrijske bilanse uspjeha, te ključne pokazatelje poslovanja u pomenutom periodu.”

DOBITNICI PRIZNANJA

U kategoriji VELIKE KOMPANIJE

po ukupnom prihodu, neto dobiti i izvozu ostvarenom u 2015. priznanja su dodijeljena za:

  • Najveći ukupni prihod u 2015. godini ostvarila je JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo od 954.539.111 KM.
  • Najveću neto dobit ostvarile su Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka od 81.488.875 KM.
  • U kategoriji velikih kompanija najveći izvoznik je ArcelorMittal d.o.o. Zenica sa ostvarenih 372.473.290 KM izvoza.
  • U kategoriji prema netto odlivu gotovine od aktivnosti ulaganja na prvom mjestu je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo sa uloženih 167.139.950 KM

Među SREDNJIM KOMPANIJAMA

po ukupnom prihodu, neto dobiti i izvozu ostvarenom u 2015. priznanja su dodijeljena:

  • SMT d.o.o. Široki Brijeg prvo mjesto po ukupnom prihodu od 13.605.238 KM.
  • PREVENT d.o.o. Srebrenica prvo mjesto po neto dobiti od 4.002.468 KM.
  • MEGAMONT d.o.o. Čelinac prvo mjesto za ostvarenih 10.447.575 KM izvoza.

Priznanja za MALE KOMPANIJE po ukupnom prihodu, neto dobiti i izvozu

ostvarenom u 2015. su dodijeljena:

  • Po ostvarenom ukupnom prihodu na prvom mjestu je MODECO d.o.o. Ljubuški sa ostvarenih 17.339.461 KM.
  • Najveću neto dobit ostvarila je DOM NET d.o.o. Gornji Vakuf od 1.513.931 KM.
  • Među izvoznicima na prvom mjestu je AMBALEX d.o.o. Jajce sa ostvarenih 6.399.061 KM izvoza.

DOBITNIK PRIZNANJA

Srebreni pečat

dsc_5745

„Srebreni pečat“ – specijalno priznanje Poslovnih novina za ukupne rezultate poslovanja u 2015. godni, koji podrazumijevaju i doprinos razvoju bh. privrede i doprinos lokalnoj zajednici, ove godine dodijeljen je kompaniji BINGO d.o.o. Tuzla. Ovo je vodeći domaći trgovački lanac koji se ove godine našao na zavidnom četvrtom mjestu po ukupnom prihodu i na trećem mjestu po netto dobiti, a među 10 vodećih je prema netto odlivu gotovine od aktivnosti ulaganja.

Riječ je o kompaniji koja je u protekloj godini imala niz projekata podrške domaćim proizvođačima, broj kooperanata sa kojima radi stalno se povećava, a pokrenuli su i vlastitu proizvodnju voća i povrća.

 

FOTO GALERIJA


Back To Top