skip to Main Content

100 najvećih kompanija u BiH 2016

- dodjela priznanja i panel diskusija 22. 9. 2016. - https://www.youtube.com/watch?v=JSy_jP1TJ3A   -Panel diskusija "100 najvećih u BiH na putu ka Europskoj uniji"- -Press konferencija 11.05.2016- -Panelisti- -Partneri i sponzori- Privredna štampa d.o.o. i Poslovne novine, 22. septembra 2016. godine,…

Back To Top