skip to Main Content

Zvizdic Denis Sarovic Mirko Aa Main

 

 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je danas na pres-konferenciji u Sarajevu, upitan u vezi s eventualnim izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, kazao da je njihov stav od starta bio jasan – da može doći do takvog procesa ili povećanja akciza samo ako će sredstva koja će biti ostvarena takvim izmjenama zakona biti vrlo jasno definirana i usmjerena u razvojne projekte.

– Kada govorimo o mogućem povećanju akciza na naftu i naftne derivate, prijedlog koji je usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) je prijedlog koji se zove „10+5“, dakle 10 feninga za izgradnju autoputeva,  pet za izgradnju brzih i magistralnih cesta – naveo je Zvizdić.

Pojasnio je da to znači da će ta sredstva imati svoj podnamjenski račun i „prikupljena sredstva će biti direktno usmjerena ka onim javnim preduzećima koja se bave izgradnjom autoputeva, magistralnih i brzih cesta i neće biti nikakve mogućnosti  da se eventualno koriste da se pokriju deficiti unutar postojećih budžeta na entitetskom nivou“.

Po njegovim riječima, sva sredstva koja budu ostvarena akcizama bit će isključivo namjenski usmjerena, u skladu s Reformskom agendom.

– Mi ćemo, vjerovatno, u prvom koraku ići na povećanje akciza na naftu i naftne derivate. Tek kada entiteti usvoje svoje strateške planove reforme zdravstvenog sistema i akcione planove s dinamikom realizacije i rokovima za tu realizaciju, onda ćemo po Reformskoj agendi postupiti i ići na eventualno povećanje akciza na duhan i alkohol, ali poslije početka provedbe takve reforme – kazao je Zvizdić.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je kazao da u Vijeću ministara BiH još nije zaprimljen prijedlog Upravnog odbora UIO.

– Zbog toga nije moguće govoriti o detaljima. Kad bude zaprimljen o tome će se otvoriti rasprava u Vijeću ministara. U svakom slučaju, za nas je osnova Refomska agenda i u okviru Reformske agende jasno je rečeno da, kada je u pitanju povećanje akciza na alkohol i duhan, da je neophodno prije toga izvršiti reformu zdravstvenog sektora. To je nešto što će mene opredjeljivati za podršku ili nepodršku ovom prijedlogu – zaključio je Šarović.

 

Izvor: FENA

Back To Top