skip to Main Content

 

Ambasador Islamske Republike Iran Nj.E. Sejed Hosein Radžabi posjetio je Agenciju FIPA i susreo se sa direktorom Gordanom Milinićem.

Ambasador Radžabi je naveo da se nakon dugog perioda sankcija otvaraju mogućnosti za ekonomsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, posebno privatnim sektorom, te da su iranske firme zainteresovane za ulaganja u oblasti energetike, poljoprivrede, rudarstva, metalnog i sektora turizma, te industriji auto-dijelova. Zainteresovani su i za učešće na sajmovima koji se organizuju u BiH.

Istakao je činjenicu da velike mogućnosti postoje za saradnju u oblasti turizma s obzirom na činjenicu da 5 miliona Iranaca godišnje posjete samo Istanbul.

Takođe je spomenuo da državljani Irana čekaju 45 dana za dobijanje bh. vize, dok Schengen vizu dobiju za sedam dana.

S obzirom na iskazani inters za ulaganje u BiH, direktor Milinić je obećao da će predstavnici FIPA-e pripremiti sve potrebne informacije o BiH, njenim potencijalima i mogućnostima za ulaganje, da će ih dostaviti Ambasadi Irana, te da će biti na raspolaganju svim potencijalnim investitorima.

FIPA će takođe obavijestiti Ambasadu o planiranom održavanju sajmova u BiH kako bi se iranske firme mogle prijaviti za učešće

Back To Top