skip to Main Content

Zvizdic Fico 003 17 06 16

 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić sastao se u Bratislavi sa premijerom Slovačke Republike Robertom Ficom i zahvalio se na konstantnoj podršci evropskim integracijama BiH, kao i na intenzivnom anagažmanu u pripremi pogodne atmosfere u institucijama EU za podnošenje aplikacije BiH za članstvo u EU u februaru ove godine. Predsjedavajući Zvizdić je pozdravio dobre bilateralne odnose dvije države, kao i intenzitet bilateralnih kontakata.

Tokom razgovora, naglašeno je da između BiH i Slovačke nema otvorenih pitanja i izražena je nada da će se bilateralna saradnja nastaviti i razvijati na obostranu korist.

Premijer Fico je čestitao na dosadašnjim postignutim rezultatima i rekao da BiH ima punu podršku Slovačke na EU putu i da je Slovačkoj  stalo da BiH uspije napraviti pozitivan korak ka EU tokom slovačkog predsjedavanja. Istaknuo je da je do ostvarenja ovog cilja neophodno realizirati dogovorene uslove. Rekao je da u narednih šest mjeseci, BiH može napraviti veliki napredak u EU i NATO integracijama i da je važno iskoristiti prijateljstvo Slovačke na ovom putu.

Predsjedavajući Zvizdić je upoznao premijera Fica sa stepenom realizacije dogovorenih ciljeva i naglasio da će BiH i u narednom periodu ulagati napore u nastavak reformskih procesa, sa posebnim akcentom na programe i projekte koji će podstaknuti zapošljavanje mladih ljudi. Naglasio je značaj regionalne saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana i rekao da će BiH nastaviti aktivno učešće u regionalnim aktivnostima. Dodao je da je BiH snažno opredjeljena za borbu protiv terorizma i da u tom segmentu već imamo pozitivne rezultate i veliki napredak.

Predsjedavajući Zvizdić je upoznao premijera Fica sa nastavkom svih dostupnih mehanizama saradnje sa NATO savezom do ispunjenja uslova iz Talina i aktiviranja Akcionog plana za članstvo (MAP) u NATO.

Predsjedavajući Zvizdić i premijer Fico su kontatovali da je u oblasti ekonomske saradnje dvije države došlo do rasta spoljno-trgovinske razmjene, ali da je ta razmjena još uvijek na veoma slabom nivou i da postoji prostor za unaprijeđenje. Složili su se  da u narednom periodu unaprijeđenje saradnje treba da se zasniva na nivou zajedničkih investicija i na formiranju zajedničkih preduzeća.

Predsjedavajući Zvizdić je istaknuo mogućnost intenziviranja zajedničkih aktivnosti na promoviranju investicijskih potencijala BiH, kroz organiziranje poslovnih foruma i susreta sa ciljem upoznavanja sa potencijalima i raspoloživim investicijskim projektima u BiH.

Sastanku su prisustvovali  direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović, ambasadorica BiH u Češkoj Republici  Danka Savić i ambasador Slovačke Republike u BiH Jan Pšenica.

Back To Top