skip to Main Content

576654ea 89c8 405d 9c50 17750a0a0a6c Sudska Policija Republike Srpske Rs 690×480

 

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske (RS) predviđeno je pravno preciznije reguliranje saradnje entitetskih sudskih policija.

Propisano je da predsjednik Vrhovnog suda RS može sklopiti sporazum s predsjednikom Vrhovnog suda Federacije BiH o saradnji i pružanju pomoći između entitetskih sudskih policija kako bi se regulisali određeni poslovi i zadaci kada je u pitanju izvršavanje naredbi za sudove iz Federacije BiH.

– To je neophodno da bi se regulisala oblast nadležnosti Sudske policije RS-a, kada su u pitanju naredbe za dovođenje i sporovođenje osoba, izdate od sudova iz FBiH – pojasnila je za Fenu službenica za odnose s javnošću Ministarstva pravde RS-a Sanja Džombić.

Naime, u praksi se dešavalo da je Sudska policija RS-a dobijala naredbe sudova iz Federacije BiH, kada su u pitanju poslovi i zadaci dovođenja i sprovođenja osoba s teritorije RS-a u sudove i kazneno-popravne zavode u FBiH, a koje nije mogla izvršiti jer nema zakonske nadležnosti.

Također, identična situacija je i u slučaju dovođenja i sprovođenja osoba s teritorije FBiH koje potražuju sudovi u RS-u, a za koje je isključivo nadležna Sudska policija FBiH.

– S obzirom na to da entitetske sudske policije nemaju mogućnosti da traže osobe na teritoriji drugog entiteta, jer je Zakon o Sudskoj policiji RS propisao da Sudska policija RS poslove i zadatke iz svoje nadležnosti izvršava na osnovu naredbi Vrhovnog suda, okružnih i osnovnih sudova, bilo je potrebno propisati mogućnost sklapanja navedenog sporazuma, kako bi se regulisali i ovi poslovi i zadaci Sudske policije – naglasila je Džombić.

Izmjenenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji RS-a, koje će biti razmatrane na redovoj sjednici Narodne skupštine RS-a naredne sedmice, bit će formirana i nova organizaciona jedinica Sudske policije RS-a, Okružnog centra sudske policije u Prijedoru.

Back To Top