skip to Main Content

 

Proračun FBiH ostvario je u razdoblju 1.1.- 30.6.2017. godine suficit od 60,8 milijuna KM. I ukupan financijski rezultat svih kantona je u suficitu od 137,2 milijuna KM, a suficit od 60,1 milijuna KM ostvarile su i općine. Također, Ukupan financijski rezultat na razini sektora socijalne zaštite (vanproračunski fondovi Federacije BiH) je u suficitu od 69,2 milijuna KM.

Ovo je navedeno u konsolidiranom izvješću o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine, koji je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, usvojila Vlada Federacije BiH. Ukupni prihodi u prvih šest mjeseci 2017. godine iznose 3.854,1 milijuna KM, što je za 323,7 milijuna KM ili za 9,2 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 46 posto. Prihodi od poreza iznose 3.380,2 milijuna KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 87,7 posto. U odnosu na razdoblje siječanj – ožujak 2016. godine njihovo ostvarenje veće je za 286,6 milijuna KM ili 9,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 50,1 posto.

Federalna vlada je usvojila i informaciju o ukupno ostvarenim prihodima u Federaciji BiH, koji su u prvih šest mjeseci iznosili 3.919,7 milijuna KM, što je za devet posto ili za približno 319,1 milijun KM više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Ukupni proračunski prihodi iznosili su 2.281,2 milijuna KM, te su veći devet posto ili za 184,3 milijuna KM u odnosu na 2016. godinu. Prihodi vanproračunskih fondova ostvareni su u iznosu od 1.556,3 milijuna KM i veći su devet posto, ili za 133,6 milijuna KM.

Vlada FBiH je upoznata s nacrtima programa javnih investicija Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona za 2018. – 2020. godinu, koji će, uz Program javnih investicija FBiH za isto razdoblje, biti dostavljeni Ministarstvu financija i trezora BiH radi pripreme Nacrta programa javnih investicija na razini Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost projekata Srednjobosanskog kantona, uključenih u Program javnih investicija, iznosi 171.062.001 KM, a Unsko-sanskog 421.802.289 KM.

Danas je Vlada prihvatila prijedloge da u u projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja (CEB II) budu ukjučene općine Kalesija i Banovići. U kolektivnim centrima na području Kalesije, u veoma lošim uslovima i u stanju socijalne i potrebe za hitnim stambenim zbrinjavanjem, živi 79 porodica, odnosno 243 osobe,  a Na području Banovića postoji pet kolektivnih centara u kojima je smješteno 101 porodica sa 282 osobe.

Vlada je utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH i izmjeni Zakona o matičnim knjigama.

Back To Top