skip to Main Content

Na 41. Skupštini dioničara Zavarovalnice Triglav uprava je akcionarima predstavila rezultate poslovanja društva u 2015. godini. Zavarovalnica Triglav je unatoč zahtjevnim prilikama, posebno na tržištima kapitala, uspješno poslovala te je prošlu poslovnu godinu završila u skladu sa strateškim usmjerenjima. Dioničari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se za dividendu namijeni dio neto dobiti u visini od 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici. Skupština dioničara razriješila je Upravu i Nadzorni odbor društva za poslovnu godinu 2015, prihvatila izmjene i dopune statuta Zavarovalnice te je za novog člana Nadzornog odbora imenova Igora Stebernaka. Za revizore je za 2016, 2017. i 2018. godinu Skupština imenovala društvo za reviziju ERNST & YOUNG, poslovno savjetovanje.

Na Skupštini Zavarovalnice Triglav dioničari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora u vezi s korištenjem neto dobiti za 2015. godinu u visini od 65.028.271,76 eura. Za dividendu se namjenjuje dio neto dobiti u visini od 56.837.870,00 eura odnosno 2,50 eura bruto po dionici. U skladu s prijedlogom za dividendu će se isplatiti 64 % neto dobiti Grupe Triglav za 2015. godinu odnosno 87 % neto dobiti Zavarovalnice Triglav za 2015. godinu. Prijedlog za isplatu dividende za 2015. godinu u skladu je s novom dividendnom politikom, koja je dio politike upravljanja kapitalom Grupe Triglav. Uzima se u obzir planirani obujam poslovanja matičnog društva i Triglav grupe i s time povezane predviđene potrebe za kapitalom na slovenačkom i na drugim strateškim tržištima, a istovremeno se uzimaju u obzir smjernice i dobra praksa na sektoru osiguranja. O preostalom dijelu neto dobiti u visini od 8.190.401,76 eura dioničari će odlučivati narednih godina.

Grupa Triglav je uspješno poslovala u 2015. godini

Dioničarii su upoznati s godišnjim izvještajem Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za poslovnu godinu 2015. Grupa Triglav je prošle godine sačuvala visoki nivo finansijske stabilnosti i ostvarila rast više ključnih indikatora. Dobro poslovanje Grupe u osnovnoj djelatnosti odražavaju i dobar kombinovani količnik (92,8 %) i profitabilnost kapitala od 12,8%. Dobit prije oporezivanja iznosila je 102,5 miliona eura, što je za 2% više no 2014. godine, a bruto fakturisana konsolidovana premija osiguranja porasla je za 3%, na 919,1 milion eura. Visoki nivo finansijske stabilnosti pokazuje i za 2% viši kapital te za 11% više bruto-tehničke rezerve Grupe Triglav upoređene s godinom 2014.

Putem realizacije zacrtane strategije

Skupština dioničara je razriješila Upravu i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav za poslovnu godinu 2015. Kao što je rekao Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, 2015. godinu su pozitivno obilježili rast premija na tržištima izvan Slovenije, odsutstvo masovnih štetnih događaja, ali i ne baš povoljna situacija na tržištima kapitala. »Kao prvo želio bih da zahvalim dioničarima za iskazano povjerenje. U Triglavu smo zadovoljni sa 2015. godinom. Grupa je fakturisala više premije osiguranja no 2014, povećala dobit prije oporezivanja i iskazala se dobrim poslovanjem. Značajne pomake izveli smo i na strateškim segmentima penzijskog i zdravstvenog osiguranja u Sloveniji i u regionu. Nastavljamo sa sprovođenjem zacrtane strategije i ostajemo koncentrisani na osnovnu djelatnost osiguranja, sa naglaskom na finansijskoj stabilnosti, profitabilnosti i bezbjednosti poslovanja. U 2016. godini poslujemo u zahtjevnim prilikama na našim tržištima te s nižim prinosom od finansijskih ulaganja no što je to bilo u 2015. Izrazito niske kamatne stope i povećana nesigurnost na finansijskim tržištima su realnost koja upliviše na čitav sektor osiguranja. Takve prilike smo očekivali te smo prilagodili naše poslovne planove«, objasnio je Slapar.

Igor Stebernak imenovan za novog člana Nadzornog odbora

Vlasnici su na skupštini  prihvatili predložene izmjene i dopune statuta Zavarovalnice, koje se prvenstveno odnose na prilagođavanje zahtjevima novog zakonodavstva za osiguranja u vezi s implementacijom direktive Solventnost II i na produženje instituta odobrenog kapitala Zavarovalnice. Skupština je upoznata i s izjavom o ostavci na mjesto člana Nadzornog odbora Zavarovalnice Mateja Runjaka, te je za novog člana imenovala Igora Stebernaka, čiji četverogodišnji mandat počinje da teče sa danom upisa izmjena i dopuna  statuta u sudski registar. Osim toga usvojene su i odredbe o plaćanjima članovima Nadzornog odbora, što znači prilagođavanje osnovne isplate za obavljanje takve funkcije, pri čemu se uzima u obzir veličina osiguranja, finansijsko stanje i činjenica da se sa njegovim hartijama od vrijednosti trguje na organizovanom tržištu. Za revizora je za 2016, 2017. i 2018. godinu Skupština  imenovala društvo za reviziju ERNST & YOUNG, poslovno savjetovanje.

Back To Top