skip to Main Content

Jakom Kemikalije2 080411 ZeljkoHajdinjak Cropix 625

 

Juče donesenom Odlukom, Vlada FBiH je zabranila, odnosno ograničila uvoz, proizvodnju, promet i uporabu određenih opasnih industrijskih kemikalija u Federaciji BiH, navedenih u Aneksu III Roterdamske konvencije o proceduri prethodnog izvješćivanja o suglasnosti za promet nekih opasnih kemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini.

Vlada je obvezala Federalno ministarstvo zdravstva na suradnju sa Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, kao imenovanim državnim tijelom na razini BiH za koordinaciju provedbe ove konvencije i sukladno njezinim odredbamau dijelu koji se odnosi na postupanja i izvješćivanja o budućem uvozu kemikalija navedenih u Odluci.

Jedna od obveza Uprave je da od svake ugovorne strane zahtijeva dostavljanje odgovora u svezi budućeg uvoza za sve kemikalije koje su uključene na listu u Aneks III, što prije, a najkasnije devet mjeseci od slanja Odluke sa smjernicama za odlučivanje. Budući da je ovaj dokument dostavljen svim nacionalnim tijelima 24.10.2011.godine, obveza svake ugovorne strane bila je da dostavi odgovore u svezi budućeg uvoza ovih kemikalija do 24.7.2012.godine.

Od ukupno 47 kemikalija koje se nalaze na Aneksu III, 33 su pesticidi (uključujući tri jako opasne njihove formulacije), a 14 su industrijske kemikalije. Za sve pesticide je ispunjena obveza podnošenja odgovora, dok za 14 industrijskih kemikalija to još nije učinjeno zbog nepostojanja pravnog okvira na razini države, jer je ova oblast regulirana na entitetskim razinama. U Republici Srpskoj usvojen je Zakon o kemikalijama, kao i podzakonski propisi koji su usuglašeni sa relevantnim europskim zakonodavstvom iz ove oblasti, čime su stvoreni uvjeti za dostavljanje odgovora. U Federaciji BiH su u pripremi novi Zakon o kemikalijama i Zakon o biocidima su u pripremi i to je ključni razlog zbog kojeg Bosna i Hercegovina još nije ispunila obvezu koja se tiče podnošenja odgovora.

Imajući u vidu značaj pitanja, te posebno činjenicu da je Zakon o kemikalijama u proceduri izrade, Vlada FBiH je donijela današnju Odluku, kao prijelazno rješenje koje bi bilo u primjeni do njegovog donošenja, a u cilju ispunjavanja međunarodno preuzetih obveza BiH i otklanjanja postojećih teškoća u primjeni Roterdamske konvencije na području Federacije BiH u odnosu na ostali dio države.

Back To Top