skip to Main Content

Hnz

 

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) na jučerašnjoj sjednici u Mostaru usvojila je Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ-a za 2016. godinu Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u iznosu od 195.833,32 KM, J.U. Kantonalnoj bolnici “Dr. Safet Mujić” Mostar u iznosu od 89.000,00 KM i J.U. Općoj bolnici Konjic u iznosu od 48.500,00 KM.

Inače, kako su priopćili iz Vlade HNŽ-a, u Proračunu za 2016. godinu za sufinanciranje rada zdravstvenih ustanova, Vlada je planirala izdvojiti 2.000.000,00 KM.

S ciljem nastavka aktivnosti na stabiliziranju javnih financija, Vlada je ponovno usvojila Odluku o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika u Ministarstva i druga tijela uprave, te zaposlenika u ustanovama i drugim institucijama koje se financiraju iz Proračuna HNŽ-a, kao i iz izvanproračunskih fondova HNŽ-a u razdoblju od 1.7. do 30.9.2016. godine.

Istaknuto je kako se Odluka ne odnosi na zapošljavanje u slučaju smrti, odlaska u mirovinu ili prelaska u drugu instituciju ili u drugim iznimnim slučajevima o čemu odluku donosi Vlada, kao i na zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama na koje se primjenjuje odluka Vlade o davanju ovlasti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za odobravanje prijama zaposlenika.

Također, Vlada je donijela Odluku o isplati potraživanja pravnim i fizičkim osobama po zaključenim ugovorima o izvansudskoj nagodbi. Istaknuto je kako je već isplaćeno 625.188,37 KM od ukupno 789.731,46 KM do sada zaključenih ugovora, čime je Vlada nastavila aktivno raditi na rješavanju problema izvršnih sudskih rješenja koja značajno opterećuju Proračun HNŽ-a.

Nastavljajući aktivnosti vezane za problematiku poduzeća “Energopetrol” d.o.o. Mostar, Vlada je na temelju prijedloga Međuresorne radne skupine, prihvatila Odluku o upisu HNŽ kao vlasnika na državnom kapitalu u poduzeću “Energopetrol”  d.o.o. Mostar, kao i Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju liste gospodarskih društava prema kojima ovlasti i obveze temeljem državnog kapitala vrši Vlada HNŽ-a.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je dala suglasnost za pokretanje postupka nabave školskog pribora i školskih torbi za učenike iz socijalno ugroženih obitelji, za što će se iz Proračuna izdvojiti 50.000 KM.

Vlada je donijela više odluka i zaključaka  vezanih za financije, među kojima Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima za razdoblje 1.7-30.7. 2016. godine i Operativni plan za mjesec srpanj 2016. godine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Vlada je dala suglasnost na Izvješće o izvršenju Financijskog plana i usvojila Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a za 2015. godinu.

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju nabave sukladno Dopuni Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2016. godini, kojom se Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo odobrava nabava dva vatrogasna interventna vozila s nadogradnjom, dva vatrogasna vozila s nadogradnjom za gašenje šumskih i požara otvorenog prostora za opremanje službi zaštite od požara, veterinarska oprema za opremanje Službe za veterinarske poslove, te odijela za zaštitu od tečnih kemikalija za opremanje službi zaštite od požara.

Iz resora Ministarstva za pitanja branitelja Vlada je usvojila niz odluka, među kojima, Odluku o odobravanju novčanih sredstava za pokrivanje troškova liječenja, Odluku o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja/medicinskoga rehabilitiranja, te Odluku o davanju financijske potpore Zakladi i Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije, navodi se u priopćenju.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top