skip to Main Content

Poreska Uparava Rs

 

Na račun javnih prihoda Republike Srpske za prvih šest mjeseci ove godine ukupno je uplaćena milijarda i 60 miliona KM te dodatnih sedam miliona KM po osnovu doprinosa za Fond solidarnosti, podaci su entitetske Poreske uprave.

Po osnovu direktnih poreza za prvih šest mjeseci 2016. godine naplaćeno je za sedam posto više prihoda nego za isti period prošle godine, i prikupljeno je 235,3 miliona KM ili 15,5 miliona KM više sredstava.

Doprinosi su za šest mjeseca tekuće godine naplaćeni u iznosu od 655,5 miliona KM, što je u odnosu na naplatu iz istog perioda 2015. godine više za 11 miliona KM ili dva posto.

Po osnovu ostalih javnih prihoda naplaćeno je 167,2 miliona KM, odnosno 4,9 miliona KM više sredstava.

Back To Top