skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Vlada FBiH je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih u ovogodišnjem Budžetu FBiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o iznosu od 4.944.000 KM, a sredstva će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna.

Od ukupnog iznosa, za izgradnju poduzetničkih zona namijenjen je 1.000.000 KM. Na ime poticaja inovatorima-pojedincima predviđeno je 50.000 KM, a za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i za tradicionalne i stare obrte 70.000 KM. Za projekt unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture bit će izdvojeno 150.000 KM, dok će za poticaje udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama i projektima koje financira EU i drugi inostrani donatori biti usmjereno po 100.000 KM.

Na ime tehničkog usklađivanja (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka) planirano je 300.000 KM, za poticaje tradicionalnim i starim obrtima 350.000 KM, dok je 700.000 KM namijenjeno za poticaje novoosnovanim subjektima u malom i srednjem poduzetništvu. Radi poticanja poduzetništvu žena Programom je planirano 350.000 KM, koliko i za poticaj poduzetništvu mladih.

Projekat jačanja konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata malih i srednjih preduzeća bit će potpomognut s 1.424.000 KM.

Back To Top