skip to Main Content

Federalna vlada dana 26.02  na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru “Energoinvesta” d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju Enesa Čengića dužnosti direktora ovog privrednog društva, zbog isteka mandata.

 Istovremeno, Nadzornom odboru “Energoinvesta” data je prethodna saglasnost za imenovanje Bisere Hadžialjević za direktoricu ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.

Obje odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Back To Top