skip to Main Content

 

 

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 4.937.886,72 KM, kroz 502 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 507.608,88 KM što predstavlja 10,28% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 171.290,34 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,58 KM, čime je ostvaren pad od -0,63% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF VIB fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 437.159,90 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 5,15 KM, čime je ostvaren rast od 3,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.277.543,94 KM, što predstavlja 25,87% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 kojima se trgovalo u vrijednosti od 392.352,65 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Malpreh a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 4.983,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,50 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 2 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6, Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 16.390,36 KM.

Trezorskim zapisima se trgovalo u vrijednosti od 2.945.586,00 KM.

Back To Top