skip to Main Content

ZgradaGrbavica

 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora broj I o Amandmanu na ugovor o zajmu, koji je potpisan 27. oktobra 2011. godine (Sarajevo projekt gradskih saobraćajnica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Na ovaj način bit će osigurano dodatnih šest miliona eura zajma EBRD-a, uz ranije odobrenih 16,5 miliona eura, za nastavak izgradnje drugog dijela projekta „Južne longitudinale“, kako bi se eliminirala uska grla i poboljšala veza istočnog i zapadnog dijela Kantona i Grada Sarajeva. Planirana je izgradnja tri raskrsnice s primjenom kružnog toka, s rokom završetka projekta do 31.12.2017. godine.

Rok oplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, a sredstva su alocirana na Federaciju BiH.

Back To Top