skip to Main Content

 

Istraživanja su pokazala da je neophodno pristupiti pojednostavljenju procedura za izdavanje građevinskih dozvola u BiH, a da je sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola (EBPS) prihvatljiv kao značajno poboljšanje i doprinos u unapređenju poslovnog okruženja i efikasnosti rada javne uprave i lokalne samouprave.

Na održanom okruglom stolu u Banjoj Luci o temi „Procjena uslova i mogućnosti za uvođenje sistema elektronskog izdavanja građevinske dozvole u BiH“, istaknuto i da je potrebno osigurati efikasan način razmjene podataka između nadležnih organa i imaoca javnih ovlašćenja, obezbijediti efikasnu i brzu ovjeru akata i spisa u postupku te smanjiti troškove po svim osnovama za investitore.

Zaključeno je i da je BiH ipak zemlja sa dovoljno uređenim stanjem u oblasti prostornog planiranja i građenja, koje svakako nije idealno (u pravnom okviru i praksi), ali je dovoljno dobro da se može prilagoditi novim trendovima te da uz to ima i dovoljan broj pravnih i fizičkih osoba sa licencama/ovlašćenjima za rad u građevinarstvu.

I pored tradicije i iskustva, BiH ima i značajne identifikovane probleme koji nisu neriješivi, ali će iziskivati značajno vrijeme i trud da bi se prevazišli, saopćeno je iz Agencije za razvoj preduzeća – Eda iz Banje Luke, koja je i organizirala ovaj skup.

Cilj projekta „Diseminacija sistema elektronskog izdavanja građevinskih dozvola u Jugoistočnoj Evropi“ je iskoristiti iskustva stečena u Republici Makedoniji za stvaranje uslova za uspostavljanje sistema elektronskog izdavanja građevinskih dozvola u drugim zemljama Jugoistočne Evrope, uključujući i BiH, a značajno je za napomenuti da pomenuti sistem, osim Makedonije, u punom kapacitetu funkcioniše i u Srbiji, od početka ove godine.

Na okruglom stolu je prisustvovalo 20-ak učesnika, uključujući donatorsku zajednicu (GIZ, USAID/GOLD i Ambasada Švajcarske), relevantne predstavnike izvršne vlasti, javnih institucija i lokalne samouprave, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, JP Putevi Republike Srpske, Grad Banja Luku i Opštinu Istočna Ilidža.

Značajno učešće u radu okruglog stola imali su i predstavnici investitora kojima je efikasan proces izdavanja građevinskih dozvola od najvišeg prioriteta.

Back To Top