skip to Main Content

Svjetsko udruženje agencija za unapređenje stranih investicija WAIPA u suradnji sa Agencijom za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) organizirala je u Mostaru 14. aprila 2016. godine regionalni sastanak na temu: “Iskustva i izazovi u privlačenju direktnih inozemnih ulaganja; Optimalna upotreba Programa postinvesticijske podrške u procesu privlačenja direktnih stranih ulaganja”.

Skup je organiziran kako bi se razmijenila iskustva i najbolje svjetske prakse u procesu privlačenja investicija i kako bi se jačala regionalna suradnja agencija za unapređenje stranih investicija i nadležnih institucija.

U okviru sastanka održana je panel diskusija na kojoj su učestvovali predstavnici  Agencija za strana ulaganja BiH, Bugarske, Turske i Tatarstana i Grupacije Svjetske banke. Gordan Milinić, Stamen Yanev, Furkan Karakaya, Minulina Taliya Ilgizovna i Tarik Šahović su govorili o njihovom pristupu i radu u privlačenju stranih ulaganja, kao i viziji za unapređenje aktivnosti u navedenoj oblasti.

Predstavnik Svjetske Banke William Mut je predstavio Unaprijeđeni program postinvesticione podrške stranim ulagačima, kao i informacije o uspostavljanju Suradničke mreže u BiH za podršku stranim investitorima, dok je predstavnica FIPA-e Adrijana Marić predstavila iskustva FIPA-e u provođenju Aftercare programa kojeg je Grupacija svjetske banke razvila u BiH u suradnji sa Agencijom.

Na konferenciji je govorio izvršni direktor WAIPA-e Boštjan Skalar i predstavnik Međunarodnog privrednog sajama Mostar Oliver Cvitković.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Privredne komore Srbije, Agencije za strana ulaganja Malte, Grupacije Svjetske banke, nadležnih ministarstava BiH, FBiH, RS, kantonalnih ministarstava i općina, Suradničke mreže, privrednih udruženja u BiH, Ambasade Narodne Republike Kine i kineske provincije Hebei, itd.

Back To Top