skip to Main Content

PITANJE: Kolektivnim ugovorom je propisano da je poslodavac obavezan radniku obezbijediti ishranu u toku radnog vremena (topli obrok), kao i ukoliko poslodavac ne obezbjeđuje ishranu, radniku se isplaćuje naknada u dnevnom iznosu 0,5- 1,0%  od prosječne neto plaće, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku. Da li je moguće/ispravno, da poslodavac zaposleniku jedan dio naknade za ishranu obezbijedi u ishrani u prostorijama poslodavca, a drugi dio isplatom na račun?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top