skip to Main Content

PITANJE: Sa radnikom je zaključen ugovor o radu na puno radno vrijeme od 40 sati sedmično s tim da je raspoređeno na šest dana u sedmici. Prilikom prijave radnika a nakon konsultacija sa poreznom upravom, u Obrascu JS 3100 – dnevno radno vrijeme je upisano 6,40 shodno raspoređenom radnom vremenu na 6 dana x 6,40 što čini  puno radno vrijeme od 40 sati sedmično kao i kod ostalih radnika. Međutim, uvidom u podatke MIO utvrđeno je da radnik ima manje radnog staža u odnosu na druge radnike iako je poslodavac uredno uplaćivao plaću i doprinose na puno radno vrijeme i ukupne sate provedene na radu. Iz podataka MIO proizlazi da su uplaćeni doprinosi samo za pet radnih dana a ne šest.  Šta može poslodavac učiniti u konkretnom slučaju i na koji način kako ne bi bilo problema prilikom utvrđivanja ukupnog staža radi ostvarivanja prava na penziju radnika, te da li postoji mogućnost eventualne dodatne uplate od strane poslodavca za period koji nedostaje?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top