skip to Main Content

Nerda

Dosadašnje aktivnosti i plan buduće saradnje bili su tema sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i ministra razvoja i poduzetništva Osmana Puškara sa predstavnicima Regionalne razvojne agencije za sjeveroistočnu BiH – NERDA.

Premijer Gutić je istakao da je NERDA u svom dosadašnjem radu učinila mnogo na polju razvoja poduzetništva, a realizacija projekta podrške privrednicima putem garantnog fonda kojeg Vlada ima sa ovom agencijom je u proteklim godinama polučila izvanredne rezultate.

Također, danas je najavljena izrada zakona o poslovnim zonama u Tuzlanskom kantonu, te izraženo očekivanje da se NERDA, sa svojim bogatim iskustvom, aktivno uključi u izradu ovog dokumenta.

– Izgradnja boljeg i pozitivnog poslovnog ambijenta nije i ne može biti obaveza samo kantonalnih i Federalne vlade. To je uveliko i obaveza lokalnih zajednica, te ćemo ovim zakonskim rješenjem, između ostalog, pokušati normirati obaveze svakog nivoa vlasti – rekao je premijer Gutić.

Direktor NERDA-e Enes Drljević je kazao da će NERDA sve svoje kapacitete staviti Vladi na raspolaganje i u narednom, veoma značajnom projektu plasmana kreditne linije za privredu.

– Ovih 25 miliona KM koji će biti stavljeni na raspolaganje privrednicima su najpovoljnija kreditna sredstva koja se trenutno mogu pronaći na tržištu novca i mi smo tu da i našim privrednicima pomognemo prilikom pripreme aplikacije na ovaj projekt – rekao je direktor Drljević.

Ponudio je premijeru i ministru da NERDA, u cilju jačanja kapaciteta Vlade TK, organizira i obuku za službenike Vlade TK u oblasti pripreme projekata za apliciranje na programe međunarodnih fondova, saopćeno je iz Ureda premijera TK.

Back To Top