skip to Main Content

Grupa Triglav je prvu polovinu tekuće godine završila sa dobiti prije oporezivanja u visini od 42,4 miliona eura. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, Triglav ocjenjuje da će godišnja dobit prije oporezivanja Grupe Triglav biti ostvarena u planiranom rasponu. Konsolidovana fakturisana bruto premija osiguranja iznosila je 547,8 miliona eura te je tako prevazišla prošlogodišnju za 8 %. Bruto iznosi šteta povećali su se za 4 % i iznose 314,2 miliona eura, kao posljedica povećanja portfolija osiguranja i učestalosti šteta. Uprkos povećanju štetnih događanja kombinovani količnik imovinskih osiguranja Grupe Triglav ostaje povoljan (95,5 %) i na nivou njegove prosječne ciljne vrijednosti strateškog perioda. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u prvom polugodištu 2017. godine zabilježilo je rast fakturisane bruto premije za 5,5% u odnosu na isti period prošle godine.

Profitabilnost i finansijska stabilnost

Grupa Triglav je prvo polugodište 2017. završila za dobiti prije oporezivanja u visini od 42,4 miliona eura (prošle godine 43,2 miliona eura) i s neto dobiti od 36,1 milion eura (prošle godine 34,2 miliona eura). Grupa je dobro kapitalizovana, što pokazuje koeficijent adekvatnosti kapitala, koji je krajem 2016. iznosio 246 %.

Rast premije na svim tržištima i u svim segmentima osiguranja

Konsolidovana fakturisana bruto osiguravajuća premija u Grupi Triglav iznosila je 547,8 miliona eura, što je za 41,2 miliona eura odnosno 8 % više nego u istom periodu prethodne godine. U najvećem segmentu, u imovinskim osiguranjima, premija se povećala za 8 %, u segmentu životnih osiguranja za 6 %, a u segmentu zdravstvenih osiguranja za 14 %. Poslovanje Grupe Triglav bilo je uspješno na svim tržištima Grupe. Na slovenačkom tržištu postignut je prosječan rast premije od 7 %, a na tržištima izvan Slovenije za 12 %. Najveći rast premije i to od 33 % ostvaren je na srbijanskom tržištu. Slovenačko tržište je najveće tržište Grupe Triglav, ali u skladu sa strateškim usmjerenjem Grupa polako jača udio premije osiguranja na tržištima izvan Slovenije. U poređenju sa istim periodom prošle godine, taj se udio povećao i iznosi 17,6 %, što predstavlja porast od 0,6 postotnih bodova.

Štetni događaji, povoljan kombinovani količnik

Bruto iznosi šteta Grupe Triglav iznosili su 314,2 miliona eura (rast od 4 % u odnosu na prvu polovinu prošle godine), što je prvenstveno posljedica povećanja osiguravajućeg portfolija i povećane učestalosti šteta. Na ovogodišnje poslovanje, određeni uticaj su također imala masovna štetna događanja, čija je ukupna vrijednost u prvom polugodištu 2017. iznosila 13,1 milion eura. Uprkos povećanju štetnih događanja, ostvaren je povoljan kombinovani količnik u visini od 95,5 %, što je na nivou njegove prosječne ciljne vrijednosti strateškog perioda.

Prinosi finansijskih ulaganja

U zahtjevnim prilikama na tržištima kapitala i uzimajući u obzir relativno konzervativne investicione politike Grupe Triglav, u prvom polugodištu je ostvarena vrijednost od 3.062,5 miliona eura. Prinosi od finansijskih ulaganja bili su tako za 13 % viši u odnosu na prošlu godinu, što je posljedica nekih jednokratnih događaja prošle i ove godine.

Zavarovalnica Triglav kao dioničko društvo

U prvoj polovini godine dionica Zavarovalnice Triglav (ZVTG) bila je druga najlikvidnija na Ljubljanskoj berzi. Rast njenog kursa iznosio je 8 %. Zavarovalnica Triglav imala je na polugodištu 2017. više od 14.600 dioničara, a posljednjih se godina primjećuje postepeno jačanje udjela međunarodnih ulagača, koji danas dolaze čak iz 37 država. Prilikom ulaska Zavarovalnice Triglav na berzu (2008. godine) takvi su ulagači posjedovali 4 % svih dionica ZVTG, dok je sredinom 2017. njihov udio iznosio već 18 %.

Kao posljedica oporavka privrede u različitim državama postepeno se poboljšava i stanje na osiguravajućim tržištima regiona, ali poslovanje Grupe Triglav još uvijek se odvija u zahtjevnim prilikama i uz jaku cjenovnu konkurenciju između pojedinih osiguranja. Grupa Triglav je u svojoj strategiji do 2020. godine odredila usmjerenja svog djelovanja. Jedno od glavnih se već provodi, a to je transformacija poslovanja s naglaskom na cjelovito upravljanje odnosima s klijentima. Grupa nastavlja s dinamičnim prilagođavanjem svojih aktivnosti i svoje ponude potrebama i posebnostima pojedinih tržišta.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, je izjavio: »Zadovoljni smo s poslovanjem Grupe Triglav u prvoj polovini ove godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine ocjenjujemo da će ovogodišnja dobit prije oporezivanja biti ostvarena u planiranom rasponu. U 2017. godinu ušli smo s jasno određenom strategijom. Naša je vizija da dinamično razvijamo nove načine poslovanja, koji su temelj našeg odgovornog dugoročnog razvoja, te da istovremeno poslujemo profitabilno i bezbjedno. Polovina godine je iza nas i bila je u znaku brojnih aktivnosti koje su definisane u našoj strategiji. Nastavljamo s radom i ubijeđen sam da su energija i predanost poslu tima Grupe Triglav, koji ima više od 5.000 članova, čvrsta garancija da ćemo u interesu svojih brojnih dioničara, saradnika i drugih učesnika postići planirano.«

 

Back To Top