skip to Main Content

Javna Ustanova JU Služba Za Zapošljavanje Kantona Sarajevo Biro Zavod 620×325

U septembru počinju novi projekti Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a to je uvođenje „Mobilnih timova“ za evidentiranje u Općini Ilijaš i zapošljavanje 1.000 mladih osoba u Kantonu Sarajevo.

Cilj formiranja mobilnih timova je evidentiranje bolesnih, nezaposlenih osoba koji žive po ruralnim područjima općine Ilijaš, a prva ekipa mobilnog tima na teren će biti upućena početkom septembra.

Projektom „Mobilni tim“ je planirano da uposlenici JU „ Službe za zapošljavanje KS“ Sarajevo prilikom obilaska terena, borave u mjesnim zajednicama i omoguće nezaposlenima koji su bolesni i u stanju materijalne potrebe da se evidentiraju na Službu i ispune zakonsku obavezu redovne prijave na biro.

S obzirom na to da je općina Ilijaš jedna od najrazuđenijih u KS-u, menadžment Službe je odlučio da Projekt krene iz Ilijaša, a u narednom periodu planirano je da se proširi na sve općine u Kantonu Sarajevo.

Nezaposlene osobe koje su bolesne, teško pokretne, kao i domaćinstva koja broje više nezaposlenih osoba, imat će mogućnost da se u mjesnoj zajednici evidentiraju, saopćeno je iz Službe za zapošljavanje KS.

– Ovaj način rada olakšat će nezaposlenim licima prijavu, a ukinut će dosadašnju praksu plaćanje autobuske karte i čekanja u redovima – kazao je Midhat Osmanbegović, direktor JU Služba za zapošljavanje KS tokom sastanka s načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem.

Osim komuniciranja nezaposlene osobe moći će izvršiti redovno prijavljivanje na evidenciju, ali i dobiti potvrde kojima regulišu svoj status.

JU Služba za zapošljavanje KS planira uskoro implementirati Program zapošljavanja 300 osoba koji prvi put stiču radno iskustvo, a vrlo je vjerovatno da će zahvaljujući Službi 1.000 mladih nezaposlenih osoba do kraja godine dobiti šansu da zasnuju prvi radni odnos.

– U pripremi je i Program za angažman 150 mladih nezaposlenih osoba na godinu dana za asistente na fakultetima Univerzitetu u Sarajevu. Ovim projektom će se rasteretiti fondovi Univerziteta koji su uvijek ograničeni, a značajno će se pomoći univerzitetskoj zajednici koja je jedna od najvažnijih nosilaca razvoja društva – kazao je Osmanbegović.

Back To Top