skip to Main Content

Vlada SBK

 

Vlada SBK je, na sjednici koja je juče održana u Travniku, razmatrala i donijela mišljenja na Nacrt zakona o turizmu u Federaciji BiH i  Nacrt zakona o boravišnoj taksi u Federaciji BiH, i uputila ih u dalju proceduru.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu davanja šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnost.

Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na promociju sportskog ribolova, dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sličnih objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području SBK, donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava novčane pomoći u iznosu od 35.000 KM.

Doneseno je i nekoliko odluka, kao što je Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta „Izgradnja projektnih zadataka za izradu karti poplavnih područja na području općina Vitez, Kiseljak , Gornji Vakuf-Uskoplje i Fojnica. Odlukom se izdvaja iznos od 4.972 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „Higracon“ d.o.o. Sarajevo,

Također je donesena i Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta SBK za 2016. godinu sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivrede“, a izvršit će se prenos sredstava općini Fojnica za rekonstrukciju i uređenje korita rijeke Dragače nizvodno od objekta trikotaže, na području općine Fojnica. Odlukom se izdvaja iznos od 30.000 KM (sa PDV-om).

Na sjednici je donesena i Odluka o izdvajanju sredstava za JU Dom zdravlja Travnik, odlukom se  izdvajaju sredstva u iznosu od 7.414 KM JU domu zdravlja Travnik na ime financiranja nabavke komore za razvijanje RTG filmova, kao i Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu SBK. Odlukom se izdvajaju sredstava u iznosu od 15.000 KM na ime podrške za nabavku zdravstvenih markica za dobrovoljne darovaoce krvi.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa radova održavanja i rekonstrukcije regionalnih cesta SBK za 2016. godinu.

Također je donesena i Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi, subvencija općinama za projekte održivog turizma za Projekt održavanja objekta i infrastukture na području Ajvatovice.Odlukom se izdvaja iznos od 10.000 KM, korisnik sredstava je općina Donji Vakuf.

Na istoj sjednici je donesena i Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Sredstva tekuće rezerve Vlade SBK za sufinansiranje troškova nastupa na Međunarodnom sajmu privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani  trešnje 2016“ koji će se održati od 01.-03.06.2016. godine u Mostaru, a odlukom se izdvaja iznos od 10.000 KM.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na prenos prava na koncesiju  za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje  energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane, instalisane snage do 200 MW, na lokacijama „Ranča – Dobretići – Vitovlje Malo“ općine Travnik, Jajce i Dobretići sa koncesionara „Eskimo S2“ d.o.o. Travnik na privredno društvo „Energokul“ d.o.o. Travnik.

Također donesena je  Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Sredstva tekuće rezerve Vlade SBK za pružanje usluga certifikacijske kuće za obavljanje certifikacijskog audita u 2016. godini po EN ISO 9001:200 u organima uprave SBK, od  Instituta za certificiranje sistema d.o.o. Sarajevo (ICS). Odlukom se izdvaja iznos od 6.669 KM.

Vlada SBK je donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo,a  odlukom se izdvaja iznos od 292.755 KM za studentske centre u Sarajevu, Mostaru, Zenici i Tuzli.

Doneseno je i nekoliko odluka za rekonstrukciju osnovnih škola, izgradnju sportskih dvorana, u Novom Travniku, Jajcu, Bugojnu, te izdvajanju  sredstva za prijevoz učenika, stipendiranje djece boraca i članova njihovih obitelji, za šta je izdvojeno 409.000 KM, kao i sredstva za djecu s posebnim potrebama od 5.000 KM

Vlada SBK je, pored ostalog, donijela i Odluku o izdvajanju i isplati sredstava za realizaciju projekta financiranja izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske  mreže i sl.), saopćeno je iz Kabineta premijera SBK.

Back To Top