skip to Main Content

 

Federalna vlada dala je saglasnost da, zbog okončane konkursne procedure, budu razriješeni dosadašnji, te imenovani novi vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo u sastavu Ševkija Okerić (predsjednik), Ismet Zejnirović, Maida Hadžiarapović, Vlado Džoić i Amila Pilav-Velić. Istovremeno, odlučeno je da bude poništen ranije raspisani konkurs za popunjevanje ovih pozicija.

Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada je imenovala, na period od četiri godine, upravne odbore Fondacije za bibliotečku djelatnost (predsjednik Edin Kukavica, članovi Helena Lončar i Hadžija Hadžiavdić), Fondacije za izdavaštvo (predsjednik Ivan Sivrić, članovi Srđan Vukadinović i Hilmo Neirmalija), Fondacije za kinematografiju (predsjednik Ivo Čolak, članovi Emir Hadžihafisbegović i Milan Trivić) i Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (predsjednik Armin Omerović, članovi Irma Kalić i Dario Vrančić).

Danas su za nove članove Federalnog štaba civilne zaštite imenovani Mirjana Kovač, Mustafa Žiga, Sulejman Aljović i Samir Džihić.

Kao punomoćnika za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Federalna vlada danas je imenovala Ernesta Đonku.

Vlada je Adnana Delića, zbog podnošenja ostavke, razriješila dužnosti direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH, a na ovu poziciju je na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, imenovala Dinka Musulina.

 

Back To Top