skip to Main Content

Vlada Rs

Republika Srpska će 1.juna ponuditi na prodaju entitetske obveznice u vrijednosti  60 miliona KM.

Od početka godine ovo je druga prodaja entitetskih obveznica, a dobijeni novac je neophodan za finansiranje budžetskih izdataka.

Na aukciji 1. juna bit će emitovano 60.000 dugoročnih obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000 KM. Kamatna stopa je fiksna i iznosi čak pet posto na godišnjem nivou.

U javnom pozivu za upis i uplatu 16. emisije obveznica RS javnom ponudom svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima, koji je Ministarstvo finansija RS raspisalo, navedeno je da će se glavnica isplaćivati jednokratno po dospijeću, po isteku roka od deset godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.

Republika Srpska se u proteklih 15. emisija ukupno zadužila za više od 650 miliona maraka.

Ovaj bh.entitet se na tržištu kapitala zaduživao i lani znatno skuplje nego Federacija BiH (FBiH).

Naime, maksimalna kamata koju je FBiH plaćala na emitovane obveznice bila je 3,9 posto, a RS po kamati od 4,7 posto.

RS je plaćala veću kamatu i prilikom emitovanja trezorskih zapisa.

Emisijama ovih kratkoročnim hatija od vrijednosti RS je plaćala kamatnu stopu od 0,81 do 3,2 posto, a FBiH svega 0,26 do 0,75 posto.

Back To Top