skip to Main Content

Krivaja Mobel D.o.o.

 

U sjedištu Federalne vlade u Sarajevu  je održan sastanak predstavnika radnika Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići i predstavnika Vlade FBiH. Sastanak je održan na zahtjev bivših uposlenika ove zavidovićke kompanije.

Nakon rasprave, prihvaćeni su zahtjevi radnika ovog privrednog društva da na narednoj sjednici Vlade FBiH budu razmatrani stanje u ovoj kompaniji kao i status radnika IP Krivaje u stečaju i Krivaje Mobel d.o.o. Zavidovići.

Back To Top