skip to Main Content

 

Sparkasse Bank je u prvoj polovini 2016. godine ostvarila rast svih ključnih pokazatelja poslovanja, i u konačnici dobit od 13,4 miliona KM ili 35% više nego u istom periodu prošle godine.

Za prvih šest mjeseci je plasirano 275 miliona novih kredita, čime je postignut rast ukupnih kredita od 5% na iznos od 925 miliona KM, te je aktiva dosegla 1,2 milijarde KM.

Istovremeno, održan je visok nivo kvaliteta kreditnog portfolija i aktive, te adekvatnosti kapitala banke. Dugogodišnji trend rasta štednje građana u Sparkasse Bank je nastavio i u prvoj polovini 2016. godini, te su ukupni depoziti sa krajem juna iznosili preko 740 miliona KM.  Kapital banke je povećan za 9%, a što je u sladu sa dugogodišnjom poslovnom strategijom ove banke da ostvarene dobiti usmjerava u jačanje kapitalne baze. Upravo to omogućava Sparkasse Bank da iz godine u godinu ostvaruje natprosječne stope rasta kredita, odnosno kontinuirano pojačava svoju podršku privredi i građanima BiH.

Sanel Kusturica Sparkasse Bank 11

Direktor Sparkasse Bank, Sanel Kusturica kaže da bi, sudeći po rezultatima poslovanja u prvoj polovini godine, 2016. mogla biti jedna od najuspješnijih godina poslovanja do sada:

„Svi indikatori poslovanja u prvoj polovini 2016. godine, od kreditnog rasta koji je značajno veći nego tržišni, visokog nivoa zdravlja aktive i adekvatnosti kapitala, te u konačnici ostvarene dobiti, potvrđuju dugogodišnju poziciju Sparkasse Bank kao jedne od najstabilnijih, kreditno najaktivnijih, rastućih snaga na bankarskom tržistu“.

Osvrćući se na poslovno okruženje, direktor Sparkasse Bank kaže da na makrokeoknomskom planu ima pozitivnih pomaka – od snažnijeg rasta neto izvoza stimulisanog rastom industrijske proizvodnje i privatne potrošnje, do ohrabrujućih kretanja na tržištu rada sa rastom broja zaposlenih od oko 2% u 2016. U konačnici se za 2016. rognozira privredni rast od oko 3%, čime Bosna i Hercegovina ima povoljnije prognoze od Eurozone, a i većine zemalja u regiji i Centralnoj i Istočnoj Evropi.

„ Ako sagledamo makroekonomske prognoze, možemo reći da je trend pozitivan i da ima povoda za optimizam. Međutim da bi se ove prognoze ostvarile, i da bi efekti bili osjetni za privredu i građane u srednjeročnom i dugoročnom razdoblju, neophodna je politička stabilnost i brža dinamika provođenja strukturnih reformi. 

Sparkasse Bank će sigurno nastaviti da doprinosi pozitivnim trendovima u bh. ekonomiji, kako je to činila i svih prethodnih godina. Naša podrška kvalitetnim projektima u privredi koji mogu stimulisati poslovni ciklus i zapošljavanje sigurno neće izostati, a u segmentu stanovništva ćemo nastaviti da pratimo potrebe naših klijenata najboljim finansijskim rješenjima.

Ukratko, ostat ćemo stabilan i dugoročno orijentisan investitor u privredu, i pouzdan partner građanima Bosne i Hercegovine“, kaže Kusturica.

Po pitanju konkretnih planova, prvi čovjek Sparkasse Bank kaže da će strateški fokus ostati na kvaliteti usluge prema klijentima, gdje banka želi ponuditi apsolutni maksimum.

Prema istraživanjima međunarodnih agencija ICERTIAS i IMAS, Sparkasse Bank  zauzima prvo mjesto po kvaliteti servisa poslovnim korisnicima, te zadovoljstvu klijenata srednjih i malih preduzeća u BiH. Valicon istraživanja iz ove godine pokazuju da su i klijenti fizička lica Sparkasse Bank među najzadovoljnijim na tržištu. „Zahvalni smo i ponosni na ovakve ocjene naših klijenata, i osjećamo obavezu da to opravdamo. Upravo zato ćemo nastaviti da intenzivno radimo na unapređenju profesionalnih standarda kvalitete servisa, i da ponudimo još više“, obećava Kusturica.

Također, u planu su ulaganja u elektronske servise, što će klijentima  Sparkasse Bank omogućiti korištenje najsavremenijih vidova  finansijskog poslovanja. Već uskoro će u većim gradskim centrima biti na raspolaganju 24h servisne zone sa uređajima koji mogu zamijeniti cijeli niz šalterskih usluga, kao i unapređena verzija internet bankarstva, te novi online servisi na web stranici banke.

 

Back To Top