skip to Main Content

 

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu.

Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministrarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 5.691.088 KM, odnose se na dodjelu grant sredstava za šesnaest projekata.

Financijska poticajna (grant) sredstva u 2014. godini dodijeljena su za 530 korisnika u iznosu od 5.143.323,82 KM. Ova sredstva, usmjerena su kroz razvojne projekte subjekata malog gospodarstva, znatno su utjecala na stvaranje i poboljšanje ugodnog poduzetničkog okruženja, što je kao rezultat imalo povećanje uposlenosti, izvoza, produktivnosti, sukladnijeg razvoja gospodarstva, kvalitete i konkurentske sposobnosti, kao i razvoj djelatnosti koje ne zagađuju okoliš.

Kroz projekte je ostvareno 470 uposlenja, a izravnu korist od ulaganja u zone imalo je 45 malih i srednjih poduzeća.

Na temelju do sada dostavljenih izvješća i izvršenom nadzoru o utrošku dodijeljenih sredstava, registrirano je 39 nezadovoljavajućih izvješća. Od toga tri korisnika nisu opravdala ukupna sredstva, kod tri nisu opravdana ukupna sredstva niti je izvršeno upošljavanje, kod deset korisnika nije opravdan dio sredstava, kod jednog nije opravdan dio sredstava i upošljavanje, kod 21 nije opravdano upošljavanje, te kod jednog korisnika nije kompletirana dokumentacija.

Od tih 39 korisnika, komisija za nadzor je za 18 korisnika predložila pokretanje postupka raskida ugovora i povrata ukupnih ili dijela neopravdanih sredstava u ukupnom iznosu od 110.308,46 KM, kao i izricanje zabrane pristupa sredstvima ovog resornog ministarstva u narednih pet godina.

Za ostalih 21 korisnika koji nisu ispunili svoju obvezu upošljavanja novih djelatnika je također predloženo izricanje mjere zabrane pristupa poticajnim sredstvima u narednih pet godina.

U 2014. godini Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u suradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH, a na osnovu Odluke Vlade FBiH, dodijelilo 19 kredita u iznosu od 5.241.000 KM. Od 19 kreditnih korisnika, 17 je uredno opravdalo ugovornu obavezu novog upošljavanja, te su zaposlili 197 radnika umjesto 136 obećanih u projektima (ili 144,85 posto od planiranog), dok je za dva korisnika predloženo izricanje mjere zabrane pristupa poticajnim sredstvima u narednih pet godina.

Back To Top