skip to Main Content
11451 WEB 1500px Shutterstock 57423277

 

Predsjednik Saveza udruženja organskih proizvođača FBiH Sejad Herceg izjavio je za Fenu da ta organizacija kroz svoje aktivnosti nastoji ukazati kupcima, proizvođačima i donosiocima odluka da je organska proizvodnja jedan od bitnih faktora za ulazak BiH u EU, s obzirom na to da je jedan od zahtjeva EU da tri posto poljoprivrednog zemljišta, kao i 10 posto ukupnih poticaja, bude namijenjeno za organsku proizvodnju.

Dodao je da bi ispunjavanjem tih uslova bile  otvorene velike mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje, povećanje proizvodnje, smanjenje uvoza, rast BDP-a i niz pozitivnih efekata u zaštiti okoliša, što bi u konačnici doprinijelo razvoju BiH, odnosno povećanju standarda života, posebno u ruralnim područjima.

Herceg je naveo da potražnja za organskom hranom u svijetu i dalje bilježi rast i da prognoze pokazuju da će se ona u narednih 20 godina povećavati za 10 do 15 posto, a u nekim zemljama i do 40 posto.

Istakao je da bi ispunjavanjem spomenutih uslova EU bilo otvoreno na desetke novih radnih mjesta, što bi Bosnu i Hercegovinu dovelo na vodeće mjesto u regionu u oblasti organske proizvodnje.

Herceg je rekao da im u narednoj sedmici predstoje promocije i sajmovi organske proizvodnje u Visokom, Zenici, Travniku i Bugojnu, a da je i resorni ministar Šemsudin Dedić najavio da će obići organske proizvođače.

Naglasio je da Savez Organsko FBiH nastavlja s pružanjem podrške tom sektoru i na prostoru cijele jugoistočne Evrope, budući da je taj Savez osnivač mreže South East European Organic Network (SEEON) sa sjedištem u Berlinu.

 

Izvor:FENA

Back To Top