skip to Main Content

 

Vlada Federacije BiH  je, radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2016. godinu, donijela tri odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije rizničkih zapisa u ukupnom nominalnom iznosu do 100.000.000 konvertibilnih maraka.

Prva odluka odnosi se na emisiju zapisa u nominalnom iznosu do 30.000.000 KM i rokom dospijeća od 182 dana.

U drugom slučaju je riječ o rizničkim zapisima nominalnog iznosa do 20.000.000 KM, s rokom dospijeća od 364 dana, a trećom odlukom odobrena je emisija zapisa nominalne vrijednosti do 50.000.000 KM i rokom dospijeća od 273 dana.

U sva tri slučaja je nominalna vrijednost pojedinačnog trezorskog zapisa 10.000 KM.

 

Back To Top