skip to Main Content

 

Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedlog jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH iz reda bošnjačkog naroda i Odluku o kriterijima za utvrđivanje ovog prijedloga. U Komisiju za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u FBiH iz reda bošnjačkog naroda danas su imenovani Edita Kalajdžić (predsjednica), Stipo Buljan, Tarik Begić, Suvad Osmanagić i Marija Jujunović (članovi).

Federalna vlada je donijela Rješenje o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH. U ovu komisiju, na period od jedne godine, imenovani su Ivan Topić (predsjednik), Alen Taletović i Enisa Teskeredžić (članovi). Zadatak Komisije je da rješava po žalbama protiv odluka Prvostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz ovog stambenog fonda i da rješava po žalbama protiv odluka prijašnje Zajedničke komande Vojske FBiH kojima su odbijeni zahtjevi za dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova.

Vlada je Nadzornom odboru Tehničko-remontnog zavoda Hadžići d.d dala prethodne saglasnosti za razrješenju Zijada Fazlagića dužnosti direktora ovog privrednog društva, te za imenovanje Mehe Rekića za vršioca dužnosti direktora, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.

Danas su donesene odluke o utvrđivanju kriterija i o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata imenovani su Mirsada Jahić (predsjednica), Amra Đendušić, Mirjana Vučić, Amra Vučijak i Merima Maslo (članice), a Vlada je utvrdila i tekst javnog oglasa

Back To Top