skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

U ime Srednjobosanskog kantona, na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH je za članicu Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje danas imenovana Senada Milanović.

Vlada je za punomoćnike za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava imenovala Adnana Frljka (Binas d.d. Bugojno), Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo), Marinka Bošnjaka (Energoinvest d.d. Sarajevo), Jasmina Rustemija (Union banka d.d. Sarajevo), Jakuba Mušinbegovića (Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), Enesa Memića (Igman d.d. Konjic) i Adnana Mahmutovića (Bosnalijek d.d. Sarajevo).

Danas je formirano stručno radno tijelo Vlade FBiH sa zadatkom da, u roku od 90 dana, detaljno analizira Zakon o stvarnim pravima uz sagledavanje problema koji su se pojavili u njegovoj dosadašnjoj primjeni, kao i primjeni drugih zakonskih propisa koji su uslovljeni ovim zakonom, te da Vladi dostavi informaciju koji zakoni i podzakonski propisi moraju biti usaglašeni sa Zakonom o stvarnim pravima i o eventualnoj potrebi za njegovim izmjenama i dopunama s ciljem harmonizacije propisa iz imovinsko-pravne oblasti. Za predjednika ovog radnog tijele ja imenovan Hidajet Halilović, a za članove/članice Meliha Povlakić, Nadira Karavdić, Mirsad Hajdarević, Zdenko Antunović, Nezim Ćatić, Amra Vučijak, Davorka Jukić, Elmir Jahić, Željko Mišić, Nikolina Radovan, Benjamin Mešak, Zerina Konjhodžić, Amira Mašović, Munevera Bečirović, Snježana Bodnaruk, Jasmina Pašić, Rasim Tiro i Goran Brkić.

Vlada je dala prethodnu saglasnost Upravnom odboru Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški za imenovanje Marijana Čuvala za direktora ove ustanove.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o imenovanju  Fuada Čibukčića za direktora ovog fonda.

 

Back To Top