skip to Main Content

Federalno Ministarstvo Zdravlja

 

Federalna vlada je prihvatila informaciju o stanju u zdravstvu u Federaciji BiH, te će je proslijediti Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao temelj za održavanje tematske sjednice posvećene zdravstvu u FBiH, koja je zakazana za 30. juni/lipanj 2016. godine.

Cilj informacije je upoznavanje članova Vlade o problematici financiranja sektora zdravstva, a posebno kliničkih centara u Federaciji BiH i potrebi saniranja utvrđenih gubitaka. Programom rada Vlade FBiH za razdoblje 2015.-2018. godina, o u dijelu koji se odnosi na zdravstvo, predviđene su kontinuirane aktivnosti na konsolidaciji sektora zdravstva i njegovom financijskom, organizacijskom i strateškom prestruktuiranju.

Osim toga, ove aktivnosti su usuglašene i s Reformskom agendom BiH za razdoblje 2015.-2018. godina.

S ciljem sačinjavanja kompletne analize o financijskom poslovanju bolnica čiji su osnivači Federacija BiH i jedan ili više kantona zajedno (sveučilišno-kliničke bolnice i centri), odnosno kanton (kantonalne i opće bolnice), Federalno ministarstvo zdravstva zatražilo je žurne podatke od bolnica, a posebno o dugovanjima po različitim osnovama.

Tako je 28.7.2014. godine u Federalnom ministarstvu zdravstva održan sastanak s ravnateljima i predstavnicima bolnica u Federaciji BiH, tijekom kojega je razgovarano o trenutnoj situaciji u ovom sektoru, te aktivnostima predviđenih Programom Vlade FBiH. Predstavnici bolnica su ukazali na probleme s kojima se susreću u svakodnevnom radu, a koji su, uglavnom, vezani za nedostatak financijskih sredstava, te podržali inicijativu Vlade Federacije BiH za saniranje dugova bolnica.

Svi sudionici sastanka su iskazali spremnost za suradnju i zajedničko djelovanje u cilju pronalaženja najboljih modela za konsolidaciju i unaprjeđenje rada bolnica, kao i cjelokupnog zdravstvenog sustava u Federaciji BiH, ali i istakli da rješavanju ovog dugogodišnjeg problema treba pristupiti sustavno, kako bi u narednom razdoblju bilo omogućeno nesmetano funkcioniranje zdravstva u uvjetima stabilnog i financijski održivog sustava zdravstva.

 

Back To Top